Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Το ρχιμ.  Σαράντη Σαράντου

φημερίου το . Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου μαρουσίου.

 

σχάτως νεκινήθη τό θέμα τς σεξουαλικς διαπαιδαγώγησης τν παιδιν το Δημοτικο σχολείου πό τς πρώτης τάξεως ως τν μεγαλυτέρων. ρκετοί δημοσιογράφοι χουν σχολιάσει λλοι ρνητικά καί μερικοί θετικά τήν πόφαση το ΥΠΕΠΘ καί διαίτερα τήν δη πραγματοποιούμενη κτύπωση σχετικν βιβλίων κπονηθέντων πό τό γνωστό ψυχίατρο καί μετέπειτα σεξολόγο κ. Θάνο σκητή.

ς μς πιτραπε παρενθετικά νά τονίσουμε τι τό παραπάνω θέμα, μαζί μέ πολλά λλα βρίσκεται στήν κορυφή θεμάτων, στήν τζέντα θεμάτων, πού γωνιωδς Νέα ποχή πιμένει νά περάσουν στή ζωή μας, στίς κοινωνίες μας, στήν Παγκόσμια κοινότητα.

 

παίτηση τς Νέας ποχς

 

Νέα ποχή ς προερχόμενη βασικά πό τή σιωνιστική νοοτροπία τν σταυ­ρω­τν το Θεανθρώπου καί χι μόνο, θέλει νά λλάξει λόκληρη τή ζωή το νθρώπου, νά μήν εναι λαμπρό κατ’ εκόνα Ατο δημιούργημά Του, λλά ντίθετο πρός τίς ρχετυ­πικές λειτουργίες του. τεχνητή γονιμοποίηση, ο προγεννητικοί σκόπιμοι λεγχοι μέ διακοπή τς κύησης άν ο μετρήσεις πο­ψια­σθον ρρωστο μβρυο, θέσπιση το γκεφαλικο θανάτου ς τετελεσμένου θανάτου, ο μεταμοσχεύσεις κόμα καί πό γκεφαλικά νεκρό δότη καί χι μόνο, σεξουαλική πελευθέρωση πό τς πρώιμης φηβικς λικίας, ποτελον τά νεοεποχίτικα χαρακτηριστικά το νέου, κατά Νέα ποχή, νθρώπου. Ατό τό νέο μοντέλο ν­θρώπου θέλει νά πιβάλει στήν παγκόσμια κοινότητα, γιά νά πετύχει τό σχέδιο τς Παγκο­σμιοποίησης. Ατονόητα μεταλλάσσονται καί λες ο ρχές καί ο ξίες το παγκοσμιοποιούμενου νθρώπου. Πρώτη ρχή του εναι γωκεντρισμός καί ατοϊκανοποίησή του, στά ποα σημέραι δραματικά ατοφυλακίζεται. π’ λα τά παραπάνω χαρακτηριστικά εναι σχετη ξάπλωση χρήσης καί μπορίας τν ναρκωτικν συνδυασμένες μέ τά ψυχοναρκωτικά τηλεοπτικά προϊόντα καί μέ τά προϊόντα το internet;

«νέα» λογική τς Νέας ποχς, ντίθετη λογική πό τήν παραδεδομένη, ντι-λογική πουλάει φθονες καραμέλλες, πού σάν πρτο καί μοναδικό διατροφικό συστατικό τους χουν τό σπά­σιμο τς τάχα παραδοσιακς προκατάληψης. Νέα ποχή θεωρε τό λαό μας, τόν ρθόδοξο λληνικό λαό, πισθοδρομικό καί καθυστερημένο, κολλημένο σ’ να ταμπο ντισεξουαλικό, βάσει το ποίου παγορεύεται στούς μικρούς νά σχολονται μέ τά παραπάνω σεξοθέματα.

 

Γιατί διαφωνομε στή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση τν μικρν παιδιν

 

Ο παρακάτω πογράφοντες κληρικοί ασθανόμαστε τήν εθύνη ς πνευματικοί πατέρες περικυκλωμένοι πό παιδιά καί γγόνια σαρκικά καί πνευματικά νά καταθέσουμε τήν ντίθεσή μας στή σχεδιαζόμενη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση τν μαθητν, γιά τούς παρακάτω λόγους:

 

Εαίσθητη λικία

 

Δέν νδείκνυται σ’ ατή τήν τρυφερή λικία νά ταράζουμε τίς ψυχές τν παι­διν το Δημοτικο μέ προβληματισμούς νώτερους σχετους τν νδιαφερόντων τους. ξελικτική ψυχολογία, βαρυφορτωμένη μέ τήν μπειρία γενιν καί γενιν διαχρονικά, θεωροσε καί θε­ωρε ντιδεοντολογική, καιρη καί ντιπαιδαγωγική τήν πρόωρη νημέρωση τν παιδιν ατς τς λικίας μέ θέματα καί προβλήματα πού δυνατον νά τά πεξεργασθον ριμα καί σοβαρά μέσα τους. 

 

Ο γονες ντιδρον

 

Πολλοί γονες, χι πισθοδρο­μι­κοί, νησυχον καί ρνονται κατηγορηματικά νά πιτρέψουν στά πρωτάκια τους, στά δευτεράκια τους κτλ νά παρακολουθήσουν τά σεξομαθήματα το σκητ καί τς συνοδείας του.  Εναι τοιμοι νά δηλώσουν γγράφως τι τό παιδί τους, μέ δική τους εθύνη δέν θά παρακολουθε τό μάθημα, πως λλω­στε δικαιονται νά παλλαχθον πό τό μάθημα τν θρησκευ­τικν ο τερόδοξοι, ο λλόπιστοι καί ο γνωστικιστές θεοι.

 

Διάσπαση τς σχολικς κοινότητας

 

Μέ ατή τήν τακτική το ΥΠΕΠΘ ενοεται διάσπαση τν φορέων πού παρτίζουν τή μαθητική κοινωνία. Ο γονες μαζί μέ τούς μαθητές θά ντιπαρατίθενται στό ΥΠΕΠΘ  καί στά προγράμματά του, τό ΥΠΕΠΘ σως θά ποτιμ τούς πεύ­θυνους γονες καί θά τούς ποδίδει ποτιμητικά φονταμενταλιστικούς χαρακτηρισμούς περ καί διακας πιθυμε Νέα ποχή, γιά νά διασπ τήν νότητα τς προηγουμένης μέ τήν περχόμενη γεννεά.

Δοτοί σύλλογοι γονέων θά πιχειρον νά κλονίσουν τήν αθεντία το πεύθυνου δασκάλου καί παιδαγωγο, ο δάσκαλοι θά προσπαθον νά μυνθον στίς ντιδράσεις τν γονέων. Ποιός ξέρει ποιές λλες ναστατώσεις μπορον νά προκύψουν περαιτέρω!

 

Γιατί νά χρησιμοποιηθε «εέλικτη ζώνη»;

 

χει δη νακοινωθε τι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θά γίνεται μέσα στήν «εέλικτη ζώνη». Δέν θά διδάσκεται δηλαδή πό τούς πεύθυνους παιδαγωγούς, πό τούς δασκάλους, πού χουν μπειρία τς ψυχολογίας τν μαθητν τους, πού γνωρίζουν πρόσωπα, πράγματα καί καταστάσεις το οκογενειακο καί χι μόνο περιβάλλοντός τους. Θά διδάσκονται τά παιδιά μας καί τά γγόνια μας τό σεξομάθημα πό τούς «εδικούς» σεξοδασκάλους το σκητ.

 

ντιδεοντολογική συμπεριφορά

 

δη σέ κάποια σχολεα νέλαβαν τήν «πρωτοπορειακή πρωτοβουλία» κάποιοι καθηγητές καί κάποιοι δάσκαλοι πηρεασμένοι κσυγχρονιστικά πό τόν ψιμα εσαγόμενο σεξοδιαφωτισμό στήν πατρίδα μας καί τά καναν θάλασσα. Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες πρόβαλαν κάποιοι καθηγητές πιλοτικά κάποιο video μέ σεξουαλική συνεύρεση ζεύγους. Στή συνέχεια ο διαφωτιστές καναν κάποια σχόλια πρός πληρέστερη διαφώτιση καί νά­λυση στούς φήβους μαθητές. ταν κάποιος κ τν μαθητν τς πρώτης τάξεως Λυκείου τόλμησε νά ντιδράσει στά σεξοπροβαλλόμενα καί σεξοαναλυόμενα, ερωνεία πγε σύννεφο. να­γκάστηκε μαθητής νά διαμαρτυρηθε μέσ τν φυσικν του προστατν, τν γονέων του, στό Λυκειάρχη, γιά νά μή ξαναπροβληθε σεξο­video καί νά μή προπηλακισθε ν λόγ μαθητής, φόσον λλωστε δέν προβλέπεται σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στό ναλυτικό πρόγραμμα τν μαθημάτων. 

Τέτοια περίεργα θά συμβαίνουν στά σχολεα μας πρός βλάβην τν μαθητν καί πρός ετελισμό τς θεόσδοτης γεννετήσιας δημι­ουργικς δωρες το Θεο.

 

Τί λέγουν ο στατιστικές

 

Στά λλα Ερωπαϊκά κράτη ο στατιστικές ε­ναι παισιόδοξες πό τά ποτελέσματα τς σεξουα­λικς διαπαιδαγώγησης. Στήν γγλία μιά μητέρα θρηνε, γιατί τά τρία κοριτσάκια της 14, 15 καί 17 τν μολονότι δι­δάχτηκαν τό σέξ, δέν κατάφεραν νά προφυλαχθον λλά μειναν γκυες πό γνωστους καί φαντους πιά πατεράδες.

 

νθρωπος εναι μόνο βιολογικό ν;

 

Τό χειρότερο π’ λα εναι τι πό πολύ μικρς λικίας τά παιδιά θά δη­γηθον στή λογική καί στή νοοτροπία τς Νέας ποχς πού βλέπει τόν νθρωπο ς βιολογικό ν, πολυδιασπασμένο στίς πί μέρους βιολογικές ψυχολογικές λειτουργίες του. Κατά τήν γία ρθόδοξη κκλησία μας καί τή μακρά μπειρική νθρωπολογική Παράδοση το θνους μας σεξουαλική ζωή εναι χώριστα δεμένη μέ τόν σημέραι ναπτυσσόμενο συναι­σθη­ματισμό τν παιδιν, μέ τό θεόσδοτο ρωτα, μέ τήν γάπη καί λ­ληλοκατανόηση τν συντρόφων, τήν σώτατη ψυχική καί ντεθεν σαρκική παφή καί τήν νθεη συνεργασία γιά τήν ελογημένη τεκνογονία. λα τά παραπάνω δέν εναι δυνατόν νά γκλωβισθον σ’ να στω «πιτυχημένο» σέξ. λα λληλοπερι­χωρούμενα μέ τήν κτιστη Χάρη το ν Τριάδι Θεο διά το Μυστηρίου το Γάμου, ποτελον φετηρία γιά τήν μπειρία το θείου ρωτα, τς θυσιαστικς προσφορς τν συζύγων μεταξύ τους καί πρός τά τέκνα τους, πρός πασα τήν ν Χριστ δελφότητα καί πρός λη τήν παγκόσμια κοινότητα.

«σκητική» σεξουαλική διαπαιδαγώγηση βρίσκεται στούς ντίποδες τς ερολογίας, Θεολογίας καί νθρωπολογίας το ρθοδόξου Χριστιανικο Γάμου, φο ταυτίζεται μέ τή Δαρβίνια καί μέ τή Φροϋδική νθρωπολογική θεωρία.

 

Δέ θά πρεπε τά παιδιά  πρωτίστως νά γνωρίζουν

καί τίς λοιπές βιολογικές λειτουργίες;

 

λλωστε χει καταργηθε δ καί πολ­λά χρόνια τό μάθημα τς νθρωπολογίας σ’ λες τίς βαθμίδες κπαίδευσης. Τά παιδιά μας, σως σκόπιμα, δέ διδάσκονται τό θαμα τς νθρωπίνης ζως, πού ποτελει προσωπι­κή δημιουγία το Θεο «κατ’ εκόνα Ατο καί καθ’ μοίωσιν».  πως λοιπόν δέ μαθαίνουν γιά τή λειτουργία τς καρδις καί κυκλοφορίας το αματος, πως δέ μαθαίνουν γιά τή λεπτότατη καί εαίσθητη λειτουργία το νευρικο συστήματος, καί λλα, γιατί εδικά νά διδάσκονται τάχα γιά τή σεξουαλική λειτουργία; Τόσο χαζά, τόσο νάπηρα τόσο δέξια, τόσο νίκανα εναι τά παιδιά τς ποχς μας, τς Νέας ποχς, πού παραίτητα χρειάζονται σεξουαλική – λέγω κατευθυνόμενη – διαπαιδαγώγηση; Γιατί τά παιδιά προηγούμενων γενεν δέ διδάσκονταν γιά τή σεξουαλική ζωή, καί μως κατά να σώτατο μυστικό δυναμισμό λειτουργοσαν σεξουαλικά, συναισθηματικά, ρωτικά δημιουργικά, καταξιωμένα;

Τό μάθημα τς σεξουαλικς διαπαιδαγώγησης, ταπεινς φρονομε τι παγορεύεται «κ το πονηρο».

 

Ποτέ μέχρι τώρα δέν διδάχθηκε ατό τό μάθημα

 

Σύμφωνα μέ τή μακρά θεανθρώπινη παράδοση το λληνικο θνους μας δέ χρειάσθηκε ποτέ τέτοιο μάθημα νά εσαχθε στά σχο­λεα μας. ατόνομη καί ποσπασματική ε­σαγωγή ς μαθήματος στά σχολεα μας καί δή στά μικρά παιδιά το δημοτικο παληθεύει τήν προφητεία το γίου Κοσμ το Ατωλο πού θεοφώτιστα προέβλεπε τι θά ρθει ποχή πού ο φρονες θά θεωρονται σώφρονες καί ο μυαλωμένοι μυαλοι.

πιμονή τς Νέας ποχς νά διδάσκει στά παιδιά τό σέξ δηλώνει τήν πόλυτη πίστη της μόνο στή βιολογική δυναμική το νθρώπου χωρισμένη πό τά μυστήρια το βαπτίσματος, το Χρίσματος καί τν λοιπν Μυστηρίων πού νεργοποιον τήν κτιστη Χάρη διά βίου στόν νθρωπο καί τόν χριστοποιον.

ξυπακούεται, κατά τή Νέα ποχή, τι εναι δύνατον νά γκρατευθον καί τά γόρια καί τά κορίτσια πό τς πολύ μικρς λικίας. Γιαυτό καί πρέπει νά μάθουν νά χουν σεξουαλικές σχέσεις πετυχημένες, λλά καί νά μάθουν νά προστατεύονται πό τίς ρρώστιες καί πό τίς διάφορες παρενέργειες το σέξ.

 

φικτή ν Χριστ γκράτεια

 

πειρα παραδείγματα γίων γυναικν καί γίων νδρν τς κκλησίας μας πιβε­βαιώνουν τι εναι κατορθωτή γκράτεια καί καθαρότητα μέχρι το γάμου καί διά βίου παρθενική ζωή. διος Κύριος μς χει δώσει τή γενετήσια δύναμη γιά κοινωνία τν ν Χριστ συζύγων καί γιά συνδημιουργία μαζί Του νέων ν­θρώπων, διος μς χει δώσει τήν ντολή καί τό χάρισμα νά τή διαχειριζόμαστε κατά τό πάνσοφο θέλημά Του.

Γιατί νά μή μάθουν τά παιδιά μας τι πολλές γενιές, χι μόνο δέ στερήθηκαν τίς χαρές το τρισευλογημένου γάμου, μένοντας παρθένοι καί γκρατες μέχρι τό γάμο, λλά καί ετύχησαν νά γίνουν μέτοχοι πολλν δωρεν - λικν καί πνευματικν – λόγ τς καθαρς ν Χριστ πνευματικς τους ζως;

Εναι δυνατόν στίς μικρές λικίες – φυσικά κτός τς εθύνης το γάμου – νά πάρχει στοιχειώδης πευθυνότητα πού μπορε νά φυλάξει τά παιδιά πό τούς κινδύνους τν σθενειν τν σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων μέ κορυφαίο τό AIDS, καί πό τά ψυχολογικά τραύματα πού γι’  ατούς τούς παραπάνω κυρίως λόγους πληθαίνουν;

Γιατί νά μή μάθουν γκαιρα πό τούς γονες καί τούς δασκάλους (δίκην μβολιασμο) τά παιδιά μας τι μόνο μέσα στόν ελογημένο ρθόδοξο γάμο προστατεύονται πό τίς σωματικές ρρώστιες καί τά ψυχολογικά τραύματα;

 

Δημιουργία γχους πό τή διδασκαλία το σέξ

 

μπειρία μν τν πνευματικν εναι διαφορετική. Παρατηρομε τι τά μικρά παιδιά πού διδάσκονται στημένα πό τούς γονες τους πό εδικούς τά περί το σέξ ποκτον να γχος. Σκέπτονται ν, πς, πότε, καί πόσο θά μπορέσουν νά ντα­ποκριθον σ’ ατά πού διδάχτηκαν στή σεξουαλική διαφώτιση. Τό διο παραπλήσιο γχος καί γωνία μπορε νά δημιουρ­γηθε, ν προσπαθήσουμε νά προετοιμάσουμε να πρωτάκι γιά νά γίνει πολιτι­κός μηχανικός ρχιτέκτων γιατρός. πάρχουν γο­νες πού διακατέχονται πό μιά πρώιμη γωνία γιά τόν παγγελ­ματικό προσανατολισμό τν παιδιν τους καί τά προετοιμάζουν (λέγε καλύτερα καταπιέζουν) νά ντοπισθον στό δικό τους θέλημα, στό δικό τους σχεδιασμό ντελς καιρα καί ψυχολόγητα. Ατή λικία δέν εναι κατάλληλη γιά τέτοιους προβληματισμούς στά μικρά παιδιά. Τό διο σχύει καί γιά τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ο παλαιότερες γενιές εχαν περισσότερη διάκριση λόγ τς ρίμου μπειρίας τους καί πειδή δέν πηρεάζονταν πό «σκητικούς» κσυγχρονητικούς πειθαναγκασμούς.

 

λλες συνέπειες πό τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

 

κτός τν παραπάνω, κ τς διακονίας μν στό ερό Μυστήριο τς ερς ξο­μολογήσεως, γνωρίζουμε τι τό δημιουργούμενο γχος πό τήν πρώοιμη σεξουαλική   διαπαιδαγώγηση μπορε νά μεταλλαχθε σέ δυνατή περιέργεια. τσι πάρχουν περιπτώσεις μικρν γοριν πού πίμονα καί φυσικά καιρα δοκιμάζουν τίς σεξουαλικές τους πιδόσεις μέ τίς μικρές συμμαθήτριες καί μεγαλυτερές τους μέ ποτέλεσμα νά α­ξάνει τό γχος γωνία λόγ τς πειρίας καί τν πικειμένων ποτυχιν παρενεργειν στό σέξ.

ψυχίατρος σκητής δέν χει παιδαγωγική μπειρία τν μαθητν το Δημοτικο. πό τίς κπομπές του στήν τηλεόραση, πού γιά λόγους καθαρά ποιμαντικούς χουμε παρακολουθήσει, φαί­νεται πολύ καθαρά τι χει μπειρία τν ξηντάρηδων, βδο­μη­ντά­ρηδων καί λίγο πιό κάτω λικιακά πιό πάνω πού ποφέρουν πό φοβερά ψυχολογικά καί σεξουαλικά τραυματικά διαστροφικά προβλήματα καί ζητον πεγνωσμένα βοήθεια, μήπως καί καταφέρουν μέ τή βοήθειά του κάτι, κάπως, κάποτε σεξουαλικά νά καταφέρουν. Πάντως σέ κάθε κπομπή του τονίζει εκαίρως καίρως τι «κάνουμε σέξ μέχρι νά πεθάνουμε». Εναι δυνατόν μέ τέτοια νοοτροπία ατός νθρωπος καί σεξοσυνοδεία του νά διαπαιδαγωγήσουν τά παιδιά μας, τά λληνόπουλα, τά βαπτισμένα καί μυρωμένα μέ τά χαρισματικά μυστήρια τς γίας ρθοδοξίας μας;

Εσεβάτως Σς παρακαλομε νά διαβιβάσετε, μεταφέρετε τίς διαφωνίες μας στό ΥΠΕΠΘ πιστεύοντας τι δέν θά περιφρονηθον ο φωνές τν μεσα νδιαφερομένων πατέρων καί φημερίων, φόσον πολλάκις γιά διάφορα λλα θέματα χει ζητήσει τό ΥΠΕΠΘ τήν ποψη τν κοινωνικν φορέων.

 

 

 

www.alopsis.gr