Κυριακ τν Μυροφόρων

γιος Λουκς Κριμαίας

 

Στ τριάμιση τελευταα χρόνια τς πίγειας ζως το Κυρίου μας ησο Χριστο, ταν Ατς κήρυττε τ Εαγγέλιο τς δικαιοσύνης κα κανε μέτρητα θαύματα, μαζί Του βρίσκονταν συνεχς ο γιοι πόστολοι κα ο μυροφόρες γυνακες. Ο πόστολοι τος ποίους διος διάλεξε ταν περισσότεροι π τς μυροφόρες. Κα μόνο τος ποστόλους στελνε Κύριος ν κηρύττουν τ Εαγγέλιο. Μόνο στος ποστόλους δωσε τν ξουσία ν διώχνουν τ δαιμόνια κα ν θεραπεύουν τος σθενες. Ο μυροφόρες, ν κα δν τς γαποσε Κύριος λιγότερο π τος ποστόλους, δν λαβαν π’ Ατν τέτοια χαρίσματα.

Πρέπει ν σκεφτομε ποιο εναι ο λόγοι πο Κύριός μας ησος Χριστς κρατοσε λλη στάση πέναντι στος νδρες κα λλη πέναντι στς γυνακες, τ δύο ατ φύλα το νθρωπίνου γένους. Δν μπορομε βέβαια ν δώσουμε μία λοκληρωμένη πάντηση σ’ ατ τ ρώτημα. Μπορομε μως, μ βάση χι τ δική μας λογικ λλ τν γία Γραφ, ν βρομε κάποια στοιχεα πο θ βοηθήσουν τ σκέψη μας ν πάρει σωστ κατεύθυνση.

Τ πρτο πράγμα πο πρέπει ν σκεφτομε, ν μποροσαν χι ο γυνακες μ τς σθενες δυνάμεις τους ν σηκώσουν τ βάρος το ποστολικο ργου, τν διωγμν κα τν βασάνων πο πέφεραν ο πόστολοι το Χριστο.

πάρχουν γι’ ατ τ θέμα πολλς μαρτυρίες κα στν γία Γραφ κα στος βίους τν ποστόλων. ς κούσουμε τί λέει Πρωτοκορυφαος κα μεγάλος πόστολος Παλος γι τ βάσανα πο πέφερε γι τν Χριστ κα τος διωγμος πο πέστη γι τ νομά Του κατ τ διάρκεια το ποστολικο του ργου: «π ουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρ μίαν λαβον, τρς ρραβδίσθην, παξ λιθάσθην, τρς ναυάγησα, νυχθημερν ν τ βυθ πεποίηκα• δοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμν, κινδύνοις ληστν, κινδύνοις κ γένους, κινδύνοις ξ θνν, κινδύνοις ν πόλει, κινδύνοις ν ρημία, κινδύνοις ν θαλάσση, κινδύνοις ν ψευδαδέλφοις• ν κόπ κα μόχθ, ν γρυπνίαις πολλάκις, ν λιμ κα δίψει, ν νηστείαις πολλάκις, ν ψύχει κα γυμνότητι» (Β’ Κόρ. 11, 24-27).

Ατ πέφερε πόστολος Παλος. ς θυμηθομε τώρα τ βίο το Πρωτοκλήτου ποστόλου νδρέα. ταν πολ δύσκολη ζωή του. Στν ρχ κήρυττε τ Εαγγέλιο στν ουδαία. Μετ πγε στν περιοχ τς Μαύρης θάλασσας, πισκέφτηκε λες τς σημαντικότερες παραθαλάσσιες πόλεις κα κήρυττε κε τν Χριστό. Στ Σινώπη ο εδωλολάτρες τν χτύπησαν μ γριότητα κα τν φησαν μισοπεθαμένο ξω π τν πύλη τς πόλεως. δ το φανερώθηκε Κύριος ησος Χριστός, τν θεράπευσε κα το επε ν μν φοβται κανέναν. τσι πόστολος νδρέας συνέχισε τ δρόμο κα φο πέρασε τν μπχαζία κα τν Καύκασο φτασε στν Κριμαία.

Ναί, κα δ κήρυττε πόστολος νδρέας τ Εαγγέλιο. μως δν σταμάτησε δ λλ συνέχισε τν πορεία του. κολουθώντας τν ποταμ Δνείπερο φτασε στν τόπο που σήμερα βρίσκεται μεγάλη κα γία πόλη το Κιέβου. κε στος λόφους το Κιέβου ψωσε τν Τίμιο Σταυρ κα επε: «Πιστέψτε μέ, δ σ’ ατος τος λόφους θ λάμψει χάρη το Θεο. Μεγάλη πόλη θ εναι δ, θ κτίσει Κύριος στν τόπο ατ πολλς κκλησίες κα θ φωτίσει μ τ θεο Βάπτισμα λη τν Ρωσικ γ».

Δν τελείωσε μως στ Κίεβο περιοδεία του. πόστολος το Χριστο προχώρησε στ βάθος τς ρωσικς γς κα φτασε μέχρι τν βόρεια πόλη Νόβγκορον. Φανταστετε τώρα πόσο δύσκολος ταν δρόμος του. π δ γύρισε στν λλάδα, που τελείωσε τ ζω του πάνω στ σταυρό. Δν κάρφωσαν μ τ καρφι τ χέρια κα τ πόδια του λλ τ δεσαν μ σχοιν γι ν ποφέρει πι πολύ. πάνω στ σταυρ πόστολος βρισκόταν τέσσερεις μέρες κα τέσσερεις νύχτες, ποφέροντας πολλ βάσανα κα δοξάζοντας τν Θεό.

Σκεφτετε τώρα, ν θ μποροσαν ο μυροφόρες γυνακες ν ντέξουν τέτοιους κόπους, πόνους κα διωγμος πο πέφεραν ο πόστολοι. Σς χω πε τι κτς π τν γιο ωάννη τν Θεολόγο λοι ο λλοι πόστολοι εχαν μαρτυρικ θάνατο κα πολλο π’ ατος τελείωσαν τν ζω τους πάνω στ σταυρό. Θ μποροσαν ο γυνακες ν ντέξουν τέτοιους κόπους; Τέτοιους διωγμος κα καταδιώξεις πού φίσταντο ο πόστολοι; Μπορον ν συγκριθον ο σθενες δυνάμεις μίας γυναίκας μ τν δύναμη πού εχε γι παράδειγμα γιος πόστολος νδρέας; σφαλς χι. Ο γυνακες εναι πι δύναμες π τος νδρες, γι’ ατ κα Κύριος ησος Χριστς λλις φερόταν στος νδρες κα λλις στς γυνακες. Δν θέλησε ν πιφορτίσει τς μυροφόρες γυνακες μ τ βάρος το ποστολικο ργου.

Ατ εναι μία ψη το νομίσματος. πάρχει μως κα μία λλη, ποία κα ατ χει μεγάλη σημασία. κοστε τί επε μεγάλος προφήτης Μωϋσς στ πέμπτο βιβλίο τς Πεντατεύχου, στ Δευτερονόμιο: «Οκ σται σκεύη νδρς π γυναικί, οδ μ νδύσηται νρ στολν γυναικείαν, τι βδέλυγμα Κυρίω τ Θε σου στιν πς ποιν τατα» (Δεύτ. 22, 5). Μ νομίζετε τι δ πρόκειται γι καρναβάλια. Κα ν μν νομίζετε τι εναι σήμαντος ατς σύντομος λόγος το προφήτη, πο ναφέρεται στ γυναικεο νδυμα.

λόγος ατς χει μεγάλη σπουδαιότητα κα θ θελα ν τ καταλάβετε διότι ατ θ μς βοηθήσει γι ν κατανοήσουμε καλύτερα γιατί Κύριος ησος Χριστς νέθεσε τ ποστολικ ργο μ τος κόπους κα τος πόνους του στος νδρες ποστόλους κα χι στς μυροφόρες γυνακες. Εναι πολ σημαντικ διάκριση πο κανε Κύριος μεταξ νδρν κα γυναικν σ σχέση μ τ ρόλο κα τν ποστολ πο χει κάθε φύλο.

κενοι ο πιστήμονες, ο ποοι σχολονται μ τ βιολογία, ξέρουν καλ τι κάθε φυτ κα κάθε ζο π τ φύση τους, καλύτερα ν πομε π τν Δημιουργό, εναι προορισμένα ν ζον σ κάποιες συγκεκριμένες συνθκες, ο ποες εναι διαφορετικς γι τ καθένα π’ ατά. Ατς ο συνθκες προσδιορίζουν τ ζω τος λλ πίσης κα τ δομ πο χει τ σμα τους.

Τώρα, ,τι φορ τν νθρωπο. πάρχει μεγάλη διαφορ μεταξ νδρς κα γυναικός. Κα εναι διαφορετικ δομ το σώματός τους. Πρτ’ π’ λα γυναίκα εναι πολ πι δύνατη π τν νδρα. Θες προόρισε τ γυναίκα γι να συγκεκριμένο ργο. Τ γυναίκα, κα χι τν νδρα. Τ ργο ατ διαφέρει πολ π κενο, γι τ ποο εναι προορισμένος νδρας.

Τί εναι τ σημαντικότερο στ ζω το νθρώπου; λα τ ργα πού κάνει νθρωπος χουν γι’ ατν τν δια σπουδαιότητα; σφαλς χι. ταν πλασε Θες τος πρώτους νθρώπους, τν δμ κα τν Εα, τος δωσε τν πρώτη ντολή, πολ σύντομη κα πολ πλή: «αξάνεσθε κα πληθύνεσθε» (Γέν. 1, 28). ν ατ ταν πρώτη ντολ τότε πρέπει ν παραδεχθομε τι εναι ξαιρετικ σημαντικ κα πολ βαθιά. ν δν πρχε ατ ντολή, τότε τ νθρώπινο γένος θ ταν λιγάριθμο κα δύναμο μπροστ στ φύση. Ξέρουμε τι μόνο κενα τ κράτη θεωρονται σχυρά, ατ πο χουν μεγάλο πληθυσμό.

ντολή, λοιπόν, το Θεο «αξάνεσθε κα πληθύνεσθε» δηλώνει τν σπουδαιότητα πο χει γι τ νθρώπινο γένος τ ργο ατό. διαμφισβήτητα τν πρτο λόγο δ χει γυναίκα κα χι νδρας. Γι τ γυναίκα τ ργο ατ εναι τ πι σημαντικ στ ζωή της. Ατ δν τ λέω γ λλ γία Γραφή. Βέβαια, δν εναι σωστ ν περιορίζουμε τ ρόλο τς γυναίκας στν τεκνογονία. Κα πιστεύω τι κανένας νθρωπος προσεκτικς κα πνευματικ καλλιεργημένος δν σκέφτεται τσι.

Ο Γερμανο λένε τι λος ρόλος κα ποστολ τς γυναίκας προσδιορίζονται π τέσσερεις λέξεις: παιδιά, ροχα, κουζίνα, κκλησία. Εναι σέβεια ν λέμε κα ν σκεφτόμαστε τσι κα ν προσβάλλουμε λόκληρο τ γυναικεο φύλο. Γι μς τος ρθοδόξους ατ εναι παράδεκτο. Θέλω ν π τι ν γυναίκα χει κάποια προσόντα δν πρέπει ν τ φήσει. ν τς δωσε Θες βαθι διάνοια μπορε ν σχοληθε μ τν πιστήμη τ λογοτεχνία. παναλαμβάνω, εναι μεγάλο λάθος κα εναι νεπίτρεπτο ν περιορίζουμε τ ρόλο τς γυναίκας στν τεκνογονία κα τν νατροφ τν παιδιν.

Ατ μως δν φορ λες τς γυνακες. Διότι εναι λίγες ο γυνακες πο χουν κάποιες ξαιρετικς κανότητες ταλέντα κλίση στν τέχνη, τν πιστήμη τν φιλοσοφία. Ο περισσότερες ς τ σημαντικότερο ργο τους πρέπει ν βλέπουν ατ γι τ ποο τς προόρισε Κύριος. Τ ν γεννάει γυναίκα κα ν φροντίζει τ παιδι της εναι ργο σπουδαιότατο. Κα εναι παράδεκτο ν φήνει γυναίκα τ παιδ της χωρς φροντίδα. Καμμία λλη γυναίκα δν μπορε ν φροντίσει τ παιδ της πως τ φροντίζει μητέρα του.

δ πολ μεγάλο ρόλο παίζει συγγένεια ξ αματος, τν ποία δν πρέπει ν τν παραβλέπουμε. πίσης κα τ μητρικ γάλα, τς διότητες το ποίου σως δν τς γνωρίζουμε καλά, χει μεγάλη σημασία γι τ σωστ νάπτυξη το παιδιο. Κα να λλο ξίσου σημαντικ πράγμα: γάπη πο προσφέρει μητέρα στ παιδί της δν μπορε ν το τν προσφέρει καμμία λλη γυναίκα. λλοίμονο στ παιδ πο τ μεγαλώνει μία ξένη γυναίκα κα χι μητέρα του πο μεγαλώνει σ κάποιο κπαιδευτικ δρυμα.

λίμονο στ γυναίκα πο ρνεται τ παιδί της. λλοίμονο κα σ’ ατ τ γυναίκα πο παραβλέπει κα δν δίνει σημασία στς προτεραιότητες το φύλου της. λλοίμονο σ’ κενες τς γυνακες πο περιφρονώντας τν ξιοπρέπειά τους προτιμον ν φορνε νδρικ ροχα. χω κούσει γι μία νόητη γυναίκα πο κυκλοφοροσε στος δρόμους ντυμένη μ νδρικ κοστούμι. ταν τν βλεπαν ο νθρωποι μ πέχθεια κα γανάκτηση στρεφαν τ βλέμμα τους. Δν καταλάβαινε καημένη τι προσβάλλει μ’ ατ τν ξιοπρέπειά της.

Ατ πιβεβαιώνει κα γία Γραφ μ τ λόγο πο δη χουμε ναφέρει: «Οκ σται σκεύη νδρς π γυναικί, οδ μ νδύσηται νρ στολν γυναικείαν, τι βδέλυγμα Κυρίω τ Θε σου στιν πς ποιν τατα» (Δευτ. 22, 5). Βεβαίως δν θεωρεται βδέλυγμα κάθε νθρωπος πο εναι ντυμένος μ ροχα το λλου φύλου. Δν μπορε ν εναι ργ το Θεο πάνω στ γυναίκα ποία γι ν θρέψει τ μικρά της παιδι δουλεύει ς σοβατζς κα εναι ναγκασμένη ν φοράει νδρικ ροχα γι ν κάνει τ δουλειά της. Δν πρόκειται δ γι τέτοιες περιπτώσεις. δ μιλμε γι τς γυνακες πο περιφρονον τ δικό τους γυναικεο νδυμα. χω δε στ πανεπιστήμια πολλς καθηγήτριες πο φορνε νδρικ ροχα. Ατς εναι βδέλυγμα νώπιόν του Θεο, ατς παραβαίνουν τν ντολ πο τς δόθηκε π τν Θεό.

Ατς λοιπν εναι λόγος γι τν ποο Κύριος δν κάλεσε τς μυροφόρες γυνακες ν ναλάβουν τ ργο πο προοριζόταν γι τος νδρες. Κα γι’ ατ ζητ Κύριος π τς γυνακες ν κτιμον κα ν σέβονται τ δικό τους γυναικεο φύλο, τς διότητες τς ψυχολογικς τους σύνθεσης πο τς χάρισε Θεός. ν χετε π τν Θε ατς τς διότητες, ν τς φυλάγετε μ μεγάλο σεβασμ κα εχαριστία πρς τν Κύριο. μήν.

 

(ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΙΜΑΙΑΣ, ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ, Τ. Α’, ΕΚΔ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: imaik.gr)